Marica Mizzi

Author

CineForum – Beautiful Boy

Caritas Malta, Il-Fondazzjoni Oasi u l-Assoċjazzjoni tal-Psikjatri se jtellgħu serata ta’ għarfien dwar l-abbuż tad-droga u wkoll dak li jgħaddu minnu l-ġenituri li għandhom uliedhom dipendenti fuq id-droga. Nhar il-Ħamis 11 ta’ April, fis-1800hrs, se jintwera l-film Beautiful Boy fis-sala tal-konferenzi ta’ Ċak, Birkirkara u jsegwi dibattitu minn esperti fil-qasam bl-opportunità lil dawk li qed ...

Continue Reading...

Caritas Malta tfakkar għeluq is-sena mill-mewt ta’ Charles Miceli

Nhar id-9 ta’ Marzu 2019 kien l-ewwel anniversarju mit-telfa tal-maħbub Charles Miceli. Lejlet dan l-anniversarju, Caritas Malta flimkien mal-familja ta’ Charles u ħafna ħbieb tiegħu fakkru l-memorja b’quddiesa u riċeviment li sar wara. Il-Quddiesa saret taħt tinda barra d-dar tal-Aftercare għal persuni li ħarġu minn programmi ta’ riabilitazzjoni mid-droga u kienet ġiet imsemmija għalih – ...

Continue Reading...

Bust f’Dar Charles Miceli ta’ Monsinjur Victor Grech

Dar Charles Miceli, servizz ta’ Aftercare għal persuni li qed jirkupraw mid-dipendenza fuq id-droga, qed tiċċelebra għeluq is-sena min mindu laqgħet l-ewwel klijenti. Fl-isfond ta’ 50 sena Anniversarju ta’ Caritas Malta, saru diversi attivitajiet ċelebrattivi mill-klijenti u l-istaff li jagħmlu parti minn din id-dar. Nhar it-Tnejn 4 ta’ Marzu, ġie mistieden il-Monsinjur Victor Grech li ...

Continue Reading...

‘Women and Epilepsy’

MEMBER’S MEETING 8 MARCH 2019 ‘Women and Epilepsy‘ The next members’ meeting of the Caritas Malta Epilepsy Association will be held on Friday 8th March 2019 at 6pm. Please note that since the lift at Caritas Malta is out of order this meeting will be held in Sala San Pawl, Catholic Institute, Floriana.    In ...

Continue Reading...

Għoti ta’ ċertifikati lil residenti tal-Prison Inmates Programme

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Frar 2019, saret ċerimonja ta’ għoti ta’ ċertifikati ta’ Health and Safety Level 1 lil 7 parteċipanti li qed jagħmlu programm ta’ riabilitazzjoni mill-abbuż tad-droga fil-Prison Inmates Programme ta’ Caritas Malta f’Baħar iċ-Ċagħaq. Dan il-kors jingħata mid-diviżjoni tal-Life Long Learning fi ħdan id-dipartiment tal-edukazzjoni. Għaċ-ċerimonja attendew id-Direttur ta’ Caritas Malta is-Sur ...

Continue Reading...

EPILEPSY TOOLKIT LAUNCHED FOR INTERNATIONAL EPILEPSY DAY

Caritas Malta Epilepsy Association (CMEA) has launched a toolkit in English and Maltese in conjunction with International Epilepsy Day on 11 February 2019, which is celebrated worldwide on the second Monday in February. The toolkit was funded by PEKTUR, a funding scheme by the Commissioner for the Promotion of the Rights for Persons with Disability. ...

Continue Reading...

Caritas Malta – 50 sena ta’ servizz lin-nies fil-bżonn

  “Qed niċċelebraw 50 sena viċin in-nies. 50 sena on the side of people in need. Nixtieq nirringrazzja lil Media li attendejtu. Intom kellkom u għandkom rwol essenzjali biex twasslu l-messaġġ tagħna li nkunu l-vuċi tal-persuni fil-bżonn. Iż-żerriegħa li nitfgħu, intom tikkultivawha. Għalhekk nerġa’ ntenni l-apprezzament talli ġejtu u grazzi tal-ħidma fejjieda tagħkom.” Hekk esprima ...

Continue Reading...

Caritas Malta tiċċelebra 50 sena anniversarju mit-twaqqif tagħha

Filmat/Ritratti: Kurja – knisja.mt/ritratti Video/Photos: Curia – church.mt/photos Il-filmat, l-omelija u r-ritratti tal-Quddiesa ta’ radd il-ħajr li ċċelebra l-Arċisqof Charles J. Scicluna lbieraħ filgħaxija, fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif ta’ Caritas Malta. Il-konċelebranti kienu: In-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro d’Errico, l-Arċisqof Emeritus Mons. Pawlu Cremona, il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija Mons. Charles Cordina, il-fundatur ta’ Caritas Malta Mons. Victor ...

Continue Reading...

L-1 ta’ Ottubru, Jum Internazzjonali tal-Anzjani

“Ix-Xjuħija – Żmien ta’ Grazzja” Papa Franġisku HelpAge, unit fi ħdan Caritas Malta, jieħu opportunità li ssellem lill-anzjani kollha, fl-1 ta’ Ottubru 2018 – Jum Internazzjonali tal-Anzjani. L-Anzjanità  huwa żmien ta’ grazzja li ġġib magħha wkoll ħafna sfidi. Il-mod kif niffaċċaw, ngħixu u naċċettaw dawn l-isfidi jiddetermina kemm ngħixu dan iż-żmien tax-xjuħija fil-milja tiegħu. Dawn ...

Continue Reading...