Il-Jum Internazzjonali tal-Knisja Kattolika għall-Faqar

“Twarrabx wiċċek minn min hu fqir” (Tob 4:7)

19 ta’ Novembru 2023

Il-Jum Internazzjonali għall-Faqar tal-Knisja Kattolika, skedat għad-19 ta’ Novembru, 2023, jenfasizza l-isfida globali kontinwa tal-faqar. Caritas, organizzazzjoni globali ddedikata għall-qerda tal-faqar, tafferma mill-ġdid l-impenn tagħha li tipprovdi tama u serħan lil dawk fil-bżonn. Id-definizzjoni tal-faqar, kif artikolata mill-Papa Ġwanni XXIII, tinkludi d-dritt għall-ħajja, l-integrità tal-ġisem, u mezzi essenzjali għal żvilupp xieraq, inkluż ikel, kenn, u kura medika.

Il-faqar jieħu diversi forom, u jaffettwa lill-individwi u lill-komunitajiet billi jċaħħadhom minn ħtiġijiet bażiċi bħall-ikel, il-kenn, l-edukazzjoni u l-paċi. Id-disparità fid-distribuzzjoni tal-ġid tikkontribwixxi għal din il-kwistjoni, billi tipperpetwa l-perċezzjonijiet u l-ġudizzji tas-soċjetà li jxekklu lill-individwi milli jfittxu l-għajnuna. L’hekk imsejħa stretched-class qed tesperjenza dejjem aktar faqar minħabba l-inflazzjoni u l-kriżijiet ekonomiċi, li jwasslu għal diffikultajiet biex tlaħħaq mal-għoli tal-ħajja u li ssir sid tad-darha.

Kwistjonijiet tas-saħħa mentali jżidu l-kumplessità mal-faqar, b’individwi jiffaċċjaw mhux biss ġlidiet finanzjarji iżda wkoll esklużjoni mis-soċjetà ġenerali. Il-pandemija tal-COVID-19 enfassizzat il-forma moderna ta’ faqar soċjali li jirriżulta minn nuqqas ta’ interazzjonijiet wiċċ imb wiċċ, minkejja żieda fil-konnettività diġitali. L-ibbilanċjar tal-ħajja soċjali online u wiċċ imb wiċċ huwa kruċjali għas-saħħa mentali tas-soċjeta’ ġenerali.

Biex tindirizza dawn l-isfidi, il-Caritas tipproponi strateġiji ewlenin: it-trawwim tal-empatija permezz tal-volontarjat u l-isfida tal-istigma madwar is-saħħa mentali, reviżjoni tal-mudell ekonomiku biex tingħata dejjem iktar prijorità lill-bniedem qabel il-profitti-nies, u l-konsiderazzjoni tar-rwol tal-ambjent fil-qerda tal-faqar. Minkejja t-triq twila li għad hemm, is-sejħa hija għall-azzjoni immedjata kollettiva biex tinħoloq soċjetà aktar b’saħħitha, ferħana u aktar ġusta, li fl-aħħar mill-aħħar twassal għall-qerda tal-faqar. Caritas tibqa’ impenjata li tgħin lil min hu fil-bżonn, taħdem lejn dinja mingħajr faqar u tkun vuċi għal dawk li huma foqra u fil-periferija