Dibattitu dwar il-Kannabis għall-użu hekk imsejjaħ ‘rikreattiv’

Stqarrija għall-media minn Caritas Malta, Aġenzija Sedqa, Fondazzjoni Oasi u l-Assoċjazzjoni għall-Psikjatrija f’Malta.

Dibattitu dwar il-cannabis għall-użu hekk imsejjaħ ‘rikreattiv’

L-organizzazzjonijiet hawn fuq imsemmija ninsabu fi qbil li:

1. Hemm bżonn iktar sensibilità lejn persuni li jużaw il-cannabis.
2. Il-liġi tal-2015 – Riabilitazzjoni u mhux Priġunerija – kienet liġi effettiva u pass ’il quddiem biex persuni li jinqabdu bi kwantitajiet żgħar għall-użu personali jiġu dekriminalizzati u depenalizzati.
3. Liġi dwar il-cannabis mediċinali kellha passi ’l quddiem peress li l-cannabis għandha propjetajiet mediċi u li meta jiġu użati abbażi ta’ riċerka, ikunu ta’ benefiċċju għall-pazjent.
4. Persuna li tuża l-cannabis jew sustanzi oħra, m’għandhiex tiċċappsilha l-kondotta jew tintbagħat il-ħabs.
5. Mhux ġust li dawn il-persuni jiġu stigmatizzati

Fl-istess ħin ninsabu mħassba li l-użu tal-cannabis qed jiġi normalizzat u popolarizzat. L-użu tad-definizzjoni ‘cannabis rikreattiv’ jgħaddi u jikkonferma l-messaġġ lis-soċjetà li din is-sustanza għandha valur rikreattiv. Mill-esperjenza tat-tipjip u x-xorb nafu li meta droga ssir iktar popolari u anki legali hemm tendenza li s-sustanza tintuża iktar u l-effetti negattivi jinħassu iktar ukoll. Ma jfissirx li jekk iktar nies qed jużaw il-cannabis din ma tibqax xi ħaġa li m’hemmx għalfejn ninkwetaw dwarha. Anzi bil-maqlub, għandna nistaqsu għalfejn din is-sustanza dieħla iktar fil-kultura tagħna.

Nixtiequ nwasslu l-vuċi ta’ inkwiet ta’ ħafna ġenituri li t-tfal tagħhom jiġġustifikaw l-użu tal-cannabis bħala mediċina jew għax “jużaha kulħadd”.

Nixtiequ nwasslu wkoll il-vuċi tar-riċerka li ħarġet riċentement u li rrepplikat studji li saru qabel, u tikkonferma li l-użu tal-cannabis fl-adolexxenti hu ta’ ħsara kbira fuq il-moħħ u jesponi lill-moħħ għar-riskji ta’ dipendenza fuq droga oħra.1

Nappellaw lill-persuni influwenti kollha u minn kull sfera biex filwaqt li jkomplu jgħinu fit-tnaqqis ta’ stigma għal persuna li jużaw is-sustanzi, jaraw li dejjem jasal il-messaġġ lit-tfal u l-adolexxenti tagħna li l-ebda droga ma fiha valur rikreattiv u li kull droga, inkluż il-cannabis, għandha l-perikli tagħha.

F’Malta hawn ħidma qawwija fil-qasam tal-prevenzjoni u riabilitazzjoni mid-droga kemm mill-awtoritajiet, mill-edukazzjoni, aġenziji tal-Gvern u anki għaqdiet volontarji. Naraw ħidma qawwija mill-forzi tal-ordni u kif ukoll mill-Ġudikatura. Nibqgħu nittamaw li l-liġijiet li jiġu proposti f’dan ir-rigward, isaħħu l-liġi tal-2015, biex jagħtu iktar ħabel lill-Ġudikatura biex l-ebda persuna li hi dipendenti fuq droga ma tispiċċa l-ħabs iżda tiġi megħjuna ssib stil ta’ ħajja mingħajr is-sustanzi.

Il-liġijiet iservu ta’ gwida u ta’ messaġġ għas-soċjetà biex din tiżviluppa b’mod sħiħ u ta’ benefiċċju għal kulħadd. Nibqgħu nittamaw li liġijiet li jiġu proposti ma jiftħux bibien jew twieqi biex persuna taċċessa d-droga b’mod legali, u li jiġu kunsidrati fil-fond il-konsegwenzi soċjali u l-iżvantaġġi li dan iġib fuq dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Fost dawn hemm adolexxenti; dawk b’dipendenzi jew f’riskju li jiżviluppaw dipendenza fuq il-cannabis u sustanzi oħra, dawk li bil-cannabis jiżviluppaw paranoia u psikożi, dawk li jiżviluppaw a-motivational sydrome (telf ta’ motivazzjoni fil-ħajja) u dawk li diġà għandhom diffikultajiet intellettwali.

1. https://www.pnas.org/content/early/2020/04/16/1920866117

The endocannabinoid system has a modulatory role in brain reward and cognitive processes. It has been hypothesized that repeated interference with endocannabinoid signaling (e.g., through abuse of cannabis or synthetic cannabinoids) can remodel the adolescent brain and make it respond differently to…